Keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide esitamistähtaeg läheneb!

Viimane aeg on esitada oma keskkonnaalane uurimistöö või projekt.

Uurimistöid saab esitada kuni 23. veebruari südaööni.

1.-4. klassi keskkonnaalaseid projekte ootame kuni 5. märtsini erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Tööd saab üles laadida aadressil www.etag.ee/konkursid 

Konkursile esitatud uurimistööde parimate tööde autorid ja juhendajad kutsutakse konverentsile, mis toimub 19. märtsil 2020 Tartus, Tartu loodusmaja saalis.

Lisainfo

Erle Tüür

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkurss 2020

Tartu Loodusmaja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub õpilasi osalema 2020.a keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkursil.

UURIMISTÖÖDE REEGLID

 • Uurimistööde esitamisest võivad osa võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased
 • Ühe uurimistöö autoriks võib olla kuni kaks õpilast
 • Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Referaadid hindamisele ei kuulu

KESKKONNAALASTE PROJEKTIDE REEGLID- UUS!

 • Keskkonnaalaste projektide esitamisest võivad osa võtta kõik üldhariduskoolide 1.-4. klassi õpilased
 • Ühe projekti autoriks võib olla kuni kolm õpilast
 • Projekt peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Referaadid ei hindamisele ei kuulu

ESITAMINE

 • Uurimistöö või -projekt tuleb esitada elektrooniliselt 23. veebruariks 2020. a aadressil etag.ee/konkursid/ (Tööde esitamise keskkond avaneb jaanuaris 2020)
 • Keskkonnaalased projektid tuleb saata 5. märtsiks 2020. a aadressil erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

KONKURSS

 • I voorus hindab iga tööd 2 retsensenti
 • II voorus kutsutakse oma töid konverentsil esitlema 20 parema töö autorit

Konkursi lisainfo: Erle Tüür, e-post: erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde 2019. aasta konkursi tulemused

Neljapäeval, 21. märtsil selgusid Tartu Loodusmajas õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde üle-eestilise konkursi võitjad. Alates 2009. aastast korraldab konkurssi Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Tänavu kvalifitseerus konkursile 40 uurimust. Retsensentide hinnangute põhjal kutsuti 21. märtsil Tartu Loodusmajas toimunud konverentsile oma töid esitlema 10 parima põhikooli ja 12 parima gümnaasiumi vanuseastme uurimistöö autorid.

Retsensentide ja žürii hinnangute põhjal saavutasid esikolmiku kohad järgmised tööd:

5.-7. klassi arvestuses

I koht Kennet Puiestee Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Vanad taluasemed: Pärandkultuuriväärtused või ökolõksud. Võimalikud ökolõksud Vilsandi rahvuspargis ja selle lähiümbruses“

II koht Lisete Vahu ja Liisa Viljaste Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Saaremaa Ühisgümnaasiumi 7. – 9. klassi tüdrukute teadlikkus emakakaelavähist ja seda ennetavatest meetmetest“

III koht Hanna Ellermäe ja Melania Mägi Aste Põhikoolist tööga „Kas taimed on tõesti ohtlikud? Õpilaste ja täiskasvanute vastuste põhjal“

8.-9. klassi arvestuses

I koht Cathrin Benita Poopuu Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Puugid: bioloogia ja levik Saare maakonnas ning nendega levivad haigused“

II koht Martin Vesberg Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Sookure (Grus grus) Saaremaa asurkonna rändekäitumine“

III koht Katrin Lindmäe ja Merit Matt Saarema Ühisgümnaasiumist tööga „Uni, unenäod ja unepuudus: Saaremaa Ühisgümnaasiumi 8.-12. klassi õpilaste uneharjumused ning suhted unenägude ja unepuudusega“

10.-12. klassi arvestuses

I koht Merilin Radvilavičius Viimsi Gümnaasiumist tööga „Mulla pH ja toitainete sisalduse mõju hariliku männi (Pinus sylvestris L.) okkamõõtmetele Puhatu ammendatud freesturbaväljal“

II koht Iris Gielen Hugo Treffneri Gümnaasiumist tööga „Päeva pikkuse mõju Arabidopsis thaliana taimede omavahelise konkurentsi intensiivsusele“

III koht Katariina Kurina Jaan Poska Gümnaasiumist tööga „Tuule mõju liblikaröövikutele salu-samblikuvaksiku (Hypomecis punctinalis) näitel“

Eestimaa Looduse Fondi eripreemia läks Hans Markus Kalmerile Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist uurimistöö eest „Taastuvad energia allikad ja põlevkivist loobumise võimalikkus Eesti energiasektoris“

Kõikide tulemustega saab pdf- failina tutvuda siin.

Täpsem info:

Erle Tüür

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

 

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi II voor

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi esimeses voorus hindas kõiki töid kaks hindajat. Hindajate tagasiside põhjal on teise vooru, 21. märtsil Tartu Loodusmajas toimuvale konverentsile oodatud järgmised uurimistööd:

 1. Eric Richard Kogerman- “Eri paikadest kogutud liivade vaatlemine”
 2. Iris Gielen- “Päeva pikkuse mõju Arabidopsis thaliana taimede omavahelise konkurentsi intensiivsusele”
 3. Lauri Lopp- “Konnade liigirikkus ja populatsioon Vända kraavile rajatud tehismärgaladel”
 4. Cathrin Benita Poopuu- “Puugid: bioloogia ja levik Saare maakonnas ning nendega levivad haigused”
 5. Katariina Kurina- “Tuule mõju liblikaröövikutele salu-samblikuvaksiku (Hypomecis punctinalis) näitel”
 6. Hanna Ellermaa ja Melania Mägi- “KAS TAIMED ON TÕESTI OHTLIKUD? ÕPILASTE JA TÄISKASVANUTE VASTUSTE PÕHJAL.”
 7. Renee Oras- “Erinevate kanatõugude ristamisel saadud uute ristandkanade munetud erivärviliste munade koorevärvus”
 8. Andres Reintam- “Nafta töötlemistehasest eraldatud bakteri tüvede biodegradatsiooni võime uurimine”
 9. Kristo Kakkum ja Artur Medri- “TUULEGENERAATORITE VÕIMALIK MÕJU VIHMAUSSIKOOSLUSTELE SAAREMAAL SIKASSAARE POLDRIALAL”
 10. Katariina Kordemets- “Keskkonnategurite mõju taimeliigi ​Jovibarba globifera ​kasvule ja paljunemisele Lõuna-Eesti maastikukaitsealadel”
 11. Olesja Langinen- “Saematerjali ja puidust pakendite fütosanitaarne kontroll Eestis”
 12. Gerlin Käärma- “Rasvatihase (Parus major) ja must-kärbsenäpi (Ficedula hypoleuca) pesitsemisedukus pesakastides Võrumaa vaatlusala andmetel 2017. ja 2018. aastal”
 13. Hanna Mathiesen- “Valitud maa-ala sammalde liigiline koosseis, ohtrus ja domineerivus”
 14. Katrin Lindmäe ja Merit Matt- “Uni, unenäod ja unepuudus: Saaremaa Ühisgümnaasiumi 8.-12. klassi õpilaste uneharjumused ning suhted unenägude ja unepuudusega”
 15. Lisete Vahu ja Liisa Viljaste- “SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI 7.-9. KLASSI TÜDRUKUTE TEADLIKKUS EMAKAKAELAVÄHIST JA SEDA ENNETAVATEST MEETMETEST”
 16. Kennet Puiestee- “Vanad taluasemed: Pärandkultuuriväärtused või ökolõksud. Võimalikud ökolõksud Vilsandi rahvuspargis ja selle lähiümbruses”
 17. Art Villem Adojaan- “Rasvatihase pesitsusnäitajatest erineva inimhäiringuga aladel”
 18. Hans Markus Kalmer- “Taastuvad energia allikad ja põlevkivist loobumise võimalikkus Eesti energiasektoris”
 19. Monika Guskova ja Artjom Danilov- “ÖKOLOOGILISE HAMBAPASTA VALMISTAMINE NING VÕRDLEMINE ÜHE POES MÜÜDAVA MITTEÖKOLOOGILISE HAMBAPASTAGA”
 20. Martin Vesberg- “Sookure (Grus grus) Saaremaa asurkonna rändekäitumine”
 21. Merilin Radvilavičius- “Mulla pH ja toitainete sisalduse mõju hariliku männi (Pinus sylvestris L.) okkamõõtmetele Puhatu ammendatud freesturbaväljal”
 22. Andreas Must- “Üldfosfori ja nitraatlämmastikusisalduse spektrofotomeetriline määramine Tallinna lahe rannikuvees”

Konkursil osalenud tööde tagasisided saadetakse kõikidele elektrooniliselt hiljemalt 19. märtsiks e-mailidele.

Konkursi täpsem info:

Erle Tüür

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Aitäh uurimistööde esitajatele!

Esmaspäeval, 25. veebruaril lõppes tööde esitamine 2019. a keskkonnaalaste uurimistööde konkursile. Sel aastal laekus konkursile kokku 40 uurimust.

Kõiki uurimistöid asub hindama 2 erinevat hindajat ja hinnangute põhjal selgitatakse välja 20 uurimistööd, mille autorid kutsutakse oma töid tutvustama 21. märtsil toimuvale konverentsile Tartu loodusmajja.

Konverentsile kutsutud tööd avalikustatakse konkursi kodulehel hiljemalt 14. märtsil.

Lisainfo:

Erle Tüür

Konkursi eestvedaja

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi tööde esitamise tähtaeg läheneb!

Viimane aeg on esitada oma keskkonna-alane uurimistöö. Töid saab esitada kuni 25. veebruari südaööni.

Tööd saab üles laadida aadressil www.etag.ee/konkursid 

Konkursile esitatud uurimistööde parimate tööde autorid ja juhendajad kutsutakse konverentsile, mis toimub 21. märtsil 2019 Tartus, Tartu loodusmaja saalis.

Lisainfo

Erle Tüür

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss 2019

Tartu Loodusmaja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub õpilasi osalema 2019.a keskkonnaalaste uurimistööde konkursil.

REEGLID

 • Osa võivad võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased
 • Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast
 • Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Referaadid ei kuulu hindamisele

ESITAMINE

 • Uurimistöö tuleb esitada elektrooniliselt 25. veebruariks 2019. a aadressil etag.ee/konkursid/ (Tööde esitamise keskkond avaneb jaanuaris 2019)

KONKURSS

 • I voorus hindab iga tööd 2 retsensenti
 • II voorus kutsutakse oma töid konverentsil esitlema 10 põhikooli ja 10 gümnaasiumi parema töö autorit

Konkursi lisainfo: Erle Tüür, e-post: erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde 2018. aasta konkursi tulemused

Selgusid õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkursi võitjad

Neljapäeval, 22. märtsil selgusid Tartu Loodusmajas õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde üle-eestilise konkursi võitjad. Alates 2009. aastast korraldab konkurssi Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Tänavu kvalifitseerus konkursile 50 uurimust. Retsensentide hinnangute põhjal kutsuti 22. märtsil Tartu Loodusmajas toimunud konverentsile oma töid esitlema 9 parima põhikooli ja 11 parima gümnaasiumi vanuseastme uurimistöö autorid.

Retsensentide ja žürii hinnangute põhjal saavutasid esikolmiku kohad järgmised tööd:

5.-7. klassi arvestuses

I koht Kennet Puiestee Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Brahhiopoodid – kivistised Saaremaa pankrannikutel“

II koht Marta Põld Gustav Adolfi Gümnaasiumist tööga „Kännu sees ja ümber elavad liigid“

III koht Maria Säkki Gustav Adolfi Gümnaasiumist tööga „Veekulu koduses majapidamises ja võimalused kokkuhoiuks“

8.-9. klassi arvestuses

I koht Emil Kotta Pirita Majandusgümnaasiumist tööga „Ümarmudila invasioon Läänemeres“

II-III koht Kerstin Rätt Kääpa Põhikoolist tööga „Võrumaa järvede ja vooluveekogude fütoplanktoni funktsionaalse mitmekesisuse varieeruvus“ ja Torm Vatsfeld Saarema Ühisgümnaasiumist tööga „Kuressaare jahisadama ja faarvaatri vallide ja laiamadala linnustik ja selle muutused aastatel 2000-2017“

10.-12. klassi arvestuses

I koht Karl Hendrik Tamkivi Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Nahkhiirte poegimiskoloonia hoone valiku sõltuvus ümbritsevast maastikukompleksist“

II koht Margaret Hook Tallinna Reaalkoolist tööga „Naftaga reostunud pinnase mikrobioloogiline analüüs Eesti rannikualade näitel“

III koht Pilleriin Jukk Hugo Treffneri Gümnaasiumist tööga „Verevi järve soojus ja keemiline kihistus, selle muutused aastakümnete jooksul ning tulevikuprognoos“

Kõikide tulemustega saab pdf-failina tutvuda siin.

Keskkonnaalaste uurimistööde konkurssi toetasid Haridus- ja Teadusministeerium, RMK, Krisostomus, Total Eesti OÜ, Rahva Raamat ja Eestimaa Looduse Fond.

Täpsem info

Erle Tüür

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

 

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi II voor

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi esimeses voorus hindas kõiki töid kaks hindajat. Hindajate tagasiside põhjal on teise vooru, 22. märtsil Tartu Loodusmajas toimuvale konverentsile oodatud järgmised uurimistööd:

 1. Mihkel Suija- Hariliku korpsamblikuga (Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.) assotsieeruvate fotobiontide mitmekesisus Eestis rDNA ITS järjestuste põhjal
 2. Linda Mai Vahtra- METSAKUKLASTE Formica TOITUMISE UURING in situ ÜLEMISTE JÄRVE LOODEKALDA MÄNNIKUS
 3. Emil Kotta- Ümarmudila invasioon Läänemeres
 4. Maria Säkki- Veekulu koduses majapidamises ja võimalused kokkuhoiuks.
 5. Raido Kiss- Radionukliidi 210Pb kontsentratsioon Eesti õhus, päritolu ja seos ilmastikuga
 6. Kerstin Rätt- Võrumaa järvede ja vooluveekogude fütoplanktoni funktsionaalse mitmekesisuse varieeruvus
 7. Marta Põld- Kännu sees ja ümber elavad liigid
 8. Karl Jakob Toplaan- SARVIKPÜTT (PODICEPS AURITUS): BIOLOOGIA, LEVIK JA ARVUKUS SAAREMAAL
 9. Torm Vatsfeld- KURESSAARE JAHISADAMA FAARVAATRI VALLIDE JA LAIAMADALA LINNUSTIK JA SELLE MUUTUSED AASTATEL 2000-2017
 10. Kennet Puiestee- BRAHHIOPOODID – KIVISTISED SAAREMAA PANKRANNIKUTEL
 11. Margaret Hook- Naftaga reostunud pinnase mikrobioloogiline analüüs Eesti rannikualade näitel
 12. Karl Hendrik Tamkivi- Nahkhiirte poegimiskoloonia hoone valiku sõltuvus ümbritsevast maastikukompleksist
 13. Pelle Mellov- Röövlindude toitumine Loode-Tartumaal – ajalised muutused ja piirkondlik eripära
 14. Eliise Kesküla- Harilik jugapuu (Taxus baccata) ja tema seisund Hiiumaal kahe kasvukoha näitel
 15. Annika Roosleht- Mullastikust Lambamäel Aegviidu vallas Põhja-Kõrvemaal
 16. Feridee Sevostjanov- RADOONI MÕÕTMISTEST SAAREMAA LOOMALAUTADES JA LEMMIKLOOMADE MAGAMISPAIKADES
 17. Kaspar Kruusmägi ja Sass Kesküla- HARILIKU MUGULJUURE (Herminium monorchis) JA KÄRBESÕIE (Ophrys insectifera) LEVIK NING ARVUKUS KURESSAARES TUULE TÄNAVA MEREÄÄRSEL ROHEALAL 2017 AASTA SUVEL
 18. Annika Viiksaar- Kadrina Keskkooli siseruumide õhu mikrofloora ning selle sõltuvus ruumide suhtelisest õhuniiskusest ja õhutemperatuurist
 19. Hanno-Laur Kunnus- Toidutaime-eelistuse varieeruvus ja mõju kirju-kevadöölase immuunsusele
 20. Pilleriin Jukk- Verevi järve soojus ja keemiline kihistus, selle muutused aastakümnete jooksul ning tulevikuprognoos

Kõikide konkursil osalenud tööde tagasisided saadetakse elektrooniliselt hiljemalt 20. märtsiks e-mailidele.

Konkursi täpsem info:

Erle Tüür

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Info uurimistööde esitajatele!

Reedel, 23. veebruaril lõppes tööde esitamine 2018. a keskkonnaalaste uurimistööde konkursile. Sel aastal laekus konkursile kokku 50 uurimust.

Kõiki uurimistöid asub hindama 2 erinevat hindajat ja hinnangute põhjal selgitatakse välja 20 uurimistööd, mille autorid kutsutakse oma töid tutvustama 22. märtsil toimuvale konverentsile Tartu loodusmajja.

Konverentsile kutsutud tööd avalikustatakse konkursi kodulehel hiljemalt 15. märtsil.

Lisainfo:

Erle Tüür

Konkursi eestvedaja

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar