Keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkurss 2021

Tartu Loodusmaja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub õpilasi osalema 2021.a keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkursil.

UURIMISTÖÖDE REEGLID

 • Uurimistööde esitamisest võivad osa võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased
 • Ühe uurimistöö autoriks võib olla kuni kaks õpilast
 • Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Referaadid hindamisele ei kuulu

KESKKONNAALASTE PROJEKTIDE REEGLID

 • Keskkonnaalaste projektide esitamisest võivad osa võtta kõik üldhariduskoolide 1.-4. klassi õpilased
 • Ühe projekti autoriks võib olla kuni kolm õpilast
 • Projekt peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Referaadid ei hindamisele ei kuulu

ESITAMINE

 • Uurimistöö või -projekt tuleb esitada elektrooniliselt 22. veebruariks 2021. a aadressil etag.ee/konkursid/ (Tööde esitamise keskkond avaneb jaanuaris 2021)
 • Keskkonnaalased projektid tuleb saata 5. märtsiks 2021. a aadressil erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

KONKURSS

 • I voorus hindab iga tööd 2 retsensenti
 • II voorus kutsutakse oma töid konverentsil esitlema maksimaalselt 20 parema töö autorit
 • Konkursi lisainfo: Erle Tüür, e-post: erle.tuur@tartuloodusmaja.ee
Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde 2020. aasta konkursi tulemused

7. ja 8. mail toimunud veebikonverentsil selgusid õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde üle-eestilise konkursi võitjad. Tänavu kvalifitseerus konkursile 45 uurimust. Retsensentide hinnangute põhjal said veebikonverentsil oma töid esitleda 11 parima põhikooli ja 9 parima gümnaasiumi vanuseastme uurimistöö autorid.

Retsensentide ja žürii hinnangute põhjal saavutasid esikolmiku kohad järgmised tööd:

5.-7. klassi arvestuses

I koht Kristin Poopuu Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Kobras (Castor fiber): bioloogia, levik, tema kasulikkus ning kahjulikkus looduses ja inimese elus ning kopra arvukuse muutustest Saare maakonnas“

II koht Juhan Tuulik Lümanda Põhikoolist tööga „Taimekoosluste muutumine kinnikasvanud puisniidul“

III koht Hanna Ellermaa ja Maria Merelaid Aste Põhikoolist ja Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Erikaelsed nurmenukud Saare maakonnas“

8.-9. klassi arvestuses

I koht Kirke Medri ja Karmen Ehanurm Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Plast: 20. sajandi üks tähtsamatest ja arvatavasti vihatumatest leiutistest. Elu võimalikkusest plastpakenditeta.“

II koht Merit Matt Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Kliimakatastroof: selle olemus ja teadlikkus Saaremaa Ühisgümnaasiumi 8.-9. klasside õpilaste hulgas“

III koht Markko Gerassimov Valga Põhikoolist tööga „Veebikaameraga pesakast kuldnokkade pesitsuse uurimiseks“

III koht Anni Hipp Visla Risti Põhikoolist tööga „Läänemere reostuse muutused Nõva piirkonnas 13 aasta jooksul lestade (Platichtys Flesus) näitel“

10.-12. klassi arvestuses

I koht Johanna Juhkami Rocca al Mare Koolist tööga „Mikroplastiku mõju vetikale Raphidocelis subcapitata“

II koht Mari Remm Hugo Treffneri Gümnaasiumist tööga „Eesti levinumate roolinnuliikide (Acrocephalus) rändekiirus ja -suund“

III koht Kaja Asi Jaan Poska Gümnaasiumist tööga „Tartu reoveepuhasti väljavoolu mikroobide antibiootikumitundlikkus“

Kõik lõppvooru tulemused on näha siin (avaneb pdf failina)

Žürii otsustas tunnustada eripreemiaga Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilasi kõrgetasemeliste keskkonnaalaste uurimistööde koostamise eest ja õpetaja Inge Vahterit õpilaste juhendamise eest.

Keskkonnaalaste uurimistööde konkurssi toetasid Haridus- ja Teadusministeerium, MTÜ Loodusajakiri ja Total Eesti OÜ.

Konkursi info:

Erle Tüür

erle.tyyr@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi lõppvoor

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi lõppvoor toimub sel aastal 7. ja 8. mail veebisilla vahendusel.

7. mail saavad võimaluse oma töid tutvustada 6.-9. klassi õpilased.

8. mail tutvustavad žüriile oma töid gümnaasiumi vanusegrupis finaali jõudnud tööde autorid.

Selle aasta konkursi lõplikud tulemused selguvad 8. maiks.

Täpsem info:

Erle Tüür

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

 

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde konverents lükkub edasi!

Oleme sunnitud seoses koroonaviiruse leviku ja sellest tulenevate segaste oludega konverentsi edasi lükkama.
Kui saame paika uue konverentsi aja, siis anname sellest osalejatele koheselt teada.
Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi II voor

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi esimeses voorus hindas kõiki töid kaks hindajat. Hindajate tagasiside põhjal on teise vooru, 19. märtsil Tartu Loodusmajas toimuvale konverentsile oodatud järgmised uurimistööd:

 1. Eeva-Lotta Kivisikk- “Küürust küüruni”
 2. Juhan Tuulik- “Taimekoosluste muutumine kinnikasvanud puisniidul”
 3. Kristin Poopuu- “Kobras (Castor fiber): bioloogia, levik, tema kasulikkus ning kahjulikkus looduses ja inimese elus ning kopra arvukuse muutustest Saare maakonnas”
 4. Hanna Ellermaa ja Maria Merilaid- “ERIKAELSED NURMENUKUD SAARE MAAKONNAS”
 5. Kirke Medri ja Karmen Ehanurm- “PLAST: 20. SAJANDI ÜKS TÄHTSAMATEST JA ARVATAVASTI VIHATUMATEST LEIUTISTEST. Elu võimalikkusest plastpakenditeta”
 6. Marko Gerassimov- “Veebikaameraga pesakast kuldnokkade pesitsuse uurimiseks”
 7. Anni Hipp Visla- “Läänemere reostuse muutused Nõva piirkonnas 13 aasta jooksul lestade (Platichtys Flesus) näitel”
 8. Merit Matt- “Kliimakatastroof: selle olemus ja teadlikkus Saaremaa Ühisgümnaasiumi 8.-9. klasside õpilaste hulgas”
 9. Mihkel Kotta- “KASVATAME SUURVETIKAID JA TEEME LÄÄNEMERE PUHTAMAKS”
 10. Sander Suur- “METSLOOMADE JÄLGEDE MÄÄRAMINE RUUTLOENDUSE MEETODIL”
 11. Ekke Pehter- “Söödamaja külastavad linnud minu kodus”
 12. Mathias Merelaht- “Varroalesta arvukuse sesoonsed muutused mesilastarudes”
 13. Mari Remm- “Eesti levinumate roolinnuliikide (Acrocephalus) rändekiirus ja -suund”
 14. Joosep Kivisild- “AASTAVAHETUSE ILUTULESTIKU MÕJU SADEMETE (LUME) TAHKETE OSAKESTE SISALDUSELE JA KOOSTISELE TAPA LINNAS”
 15. Kaja Asi- “Tartu reoveepuhasti väljavoolu mikroobide antibiootikumitundlikkus”
 16. Emma Anni Koppel- “Orgaanilise aine ja toitainete sisalduse muutlikkus Soome lahe põhjasetetes ja selle põhjused”
 17. Kaarel Salk- “MEDITSIINIPERSONALI MULTIDISTSIPLINAARSE SIMULATSIOONKOOLITUSE OLULISUSEST MEESKONNATÖÖ PARANDAMISEL”
 18. Darja Gužovskaja ja Diana Tammets- “Taaskasutus poekettides ja tutvustav tund 8. ja 9. klassidele”
 19. Kirill Nitsenko- “Raskmetallid lehevarises ja mullas Narva linna haljasaladel”
 20. Johanna Juhkami- “Mikroplastiku mõju vetikale Raphidocelis subcapitata”

Konkursil osalenud tööde tagasisided saadetakse kõikidele elektrooniliselt hiljemalt 25. märtsiks e-mailidele.

Konkursi täpsem info:

Erle Tüür

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Suur aitäh uurimistööde esitajatele!

Pühapäeval, 23. veebruaril lõppes tööde esitamine 2020. a keskkonnaalaste uurimistööde konkursile. Sel aastal laekus konkursile kokku 45 uurimust.

Kõiki uurimistöid asub hindama 2 erinevat hindajat ja hinnangute põhjal selgitatakse välja 20 uurimistööd, mille autorid kutsutakse oma töid tutvustama 19. märtsil toimuvale konverentsile Tartu loodusmajja.

Konverentsile kutsutud tööd ja autorid avalikustatakse konkursi kodulehel hiljemalt 12. märtsil.

Lisainfo:

Erle Tüür

Konkursi eestvedaja

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide esitamistähtaeg läheneb!

Viimane aeg on esitada oma keskkonnaalane uurimistöö või projekt.

Uurimistöid saab esitada kuni 23. veebruari südaööni.

1.-4. klassi keskkonnaalaseid projekte ootame kuni 5. märtsini erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Tööd saab üles laadida aadressil www.etag.ee/konkursid 

Konkursile esitatud uurimistööde parimate tööde autorid ja juhendajad kutsutakse konverentsile, mis toimub 19. märtsil 2020 Tartus, Tartu loodusmaja saalis.

Lisainfo

Erle Tüür

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkurss 2020

Tartu Loodusmaja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub õpilasi osalema 2020.a keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkursil.

UURIMISTÖÖDE REEGLID

 • Uurimistööde esitamisest võivad osa võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased
 • Ühe uurimistöö autoriks võib olla kuni kaks õpilast
 • Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Referaadid hindamisele ei kuulu

KESKKONNAALASTE PROJEKTIDE REEGLID- UUS!

 • Keskkonnaalaste projektide esitamisest võivad osa võtta kõik üldhariduskoolide 1.-4. klassi õpilased
 • Ühe projekti autoriks võib olla kuni kolm õpilast
 • Projekt peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Referaadid ei hindamisele ei kuulu

ESITAMINE

 • Uurimistöö või -projekt tuleb esitada elektrooniliselt 23. veebruariks 2020. a aadressil etag.ee/konkursid/ (Tööde esitamise keskkond avaneb jaanuaris 2020)
 • Keskkonnaalased projektid tuleb saata 5. märtsiks 2020. a aadressil erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

KONKURSS

 • I voorus hindab iga tööd 2 retsensenti
 • II voorus kutsutakse oma töid konverentsil esitlema 20 parema töö autorit

Konkursi lisainfo: Erle Tüür, e-post: erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde 2019. aasta konkursi tulemused

Neljapäeval, 21. märtsil selgusid Tartu Loodusmajas õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde üle-eestilise konkursi võitjad. Alates 2009. aastast korraldab konkurssi Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Tänavu kvalifitseerus konkursile 40 uurimust. Retsensentide hinnangute põhjal kutsuti 21. märtsil Tartu Loodusmajas toimunud konverentsile oma töid esitlema 10 parima põhikooli ja 12 parima gümnaasiumi vanuseastme uurimistöö autorid.

Retsensentide ja žürii hinnangute põhjal saavutasid esikolmiku kohad järgmised tööd:

5.-7. klassi arvestuses

I koht Kennet Puiestee Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Vanad taluasemed: Pärandkultuuriväärtused või ökolõksud. Võimalikud ökolõksud Vilsandi rahvuspargis ja selle lähiümbruses“

II koht Lisete Vahu ja Liisa Viljaste Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Saaremaa Ühisgümnaasiumi 7. – 9. klassi tüdrukute teadlikkus emakakaelavähist ja seda ennetavatest meetmetest“

III koht Hanna Ellermäe ja Melania Mägi Aste Põhikoolist tööga „Kas taimed on tõesti ohtlikud? Õpilaste ja täiskasvanute vastuste põhjal“

8.-9. klassi arvestuses

I koht Cathrin Benita Poopuu Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Puugid: bioloogia ja levik Saare maakonnas ning nendega levivad haigused“

II koht Martin Vesberg Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Sookure (Grus grus) Saaremaa asurkonna rändekäitumine“

III koht Katrin Lindmäe ja Merit Matt Saarema Ühisgümnaasiumist tööga „Uni, unenäod ja unepuudus: Saaremaa Ühisgümnaasiumi 8.-12. klassi õpilaste uneharjumused ning suhted unenägude ja unepuudusega“

10.-12. klassi arvestuses

I koht Merilin Radvilavičius Viimsi Gümnaasiumist tööga „Mulla pH ja toitainete sisalduse mõju hariliku männi (Pinus sylvestris L.) okkamõõtmetele Puhatu ammendatud freesturbaväljal“

II koht Iris Gielen Hugo Treffneri Gümnaasiumist tööga „Päeva pikkuse mõju Arabidopsis thaliana taimede omavahelise konkurentsi intensiivsusele“

III koht Katariina Kurina Jaan Poska Gümnaasiumist tööga „Tuule mõju liblikaröövikutele salu-samblikuvaksiku (Hypomecis punctinalis) näitel“

Eestimaa Looduse Fondi eripreemia läks Hans Markus Kalmerile Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist uurimistöö eest „Taastuvad energia allikad ja põlevkivist loobumise võimalikkus Eesti energiasektoris“

Kõikide tulemustega saab pdf- failina tutvuda siin.

Täpsem info:

Erle Tüür

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

 

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi II voor

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi esimeses voorus hindas kõiki töid kaks hindajat. Hindajate tagasiside põhjal on teise vooru, 21. märtsil Tartu Loodusmajas toimuvale konverentsile oodatud järgmised uurimistööd:

 1. Eric Richard Kogerman- “Eri paikadest kogutud liivade vaatlemine”
 2. Iris Gielen- “Päeva pikkuse mõju Arabidopsis thaliana taimede omavahelise konkurentsi intensiivsusele”
 3. Lauri Lopp- “Konnade liigirikkus ja populatsioon Vända kraavile rajatud tehismärgaladel”
 4. Cathrin Benita Poopuu- “Puugid: bioloogia ja levik Saare maakonnas ning nendega levivad haigused”
 5. Katariina Kurina- “Tuule mõju liblikaröövikutele salu-samblikuvaksiku (Hypomecis punctinalis) näitel”
 6. Hanna Ellermaa ja Melania Mägi- “KAS TAIMED ON TÕESTI OHTLIKUD? ÕPILASTE JA TÄISKASVANUTE VASTUSTE PÕHJAL.”
 7. Renee Oras- “Erinevate kanatõugude ristamisel saadud uute ristandkanade munetud erivärviliste munade koorevärvus”
 8. Andres Reintam- “Nafta töötlemistehasest eraldatud bakteri tüvede biodegradatsiooni võime uurimine”
 9. Kristo Kakkum ja Artur Medri- “TUULEGENERAATORITE VÕIMALIK MÕJU VIHMAUSSIKOOSLUSTELE SAAREMAAL SIKASSAARE POLDRIALAL”
 10. Katariina Kordemets- “Keskkonnategurite mõju taimeliigi ​Jovibarba globifera ​kasvule ja paljunemisele Lõuna-Eesti maastikukaitsealadel”
 11. Olesja Langinen- “Saematerjali ja puidust pakendite fütosanitaarne kontroll Eestis”
 12. Gerlin Käärma- “Rasvatihase (Parus major) ja must-kärbsenäpi (Ficedula hypoleuca) pesitsemisedukus pesakastides Võrumaa vaatlusala andmetel 2017. ja 2018. aastal”
 13. Hanna Mathiesen- “Valitud maa-ala sammalde liigiline koosseis, ohtrus ja domineerivus”
 14. Katrin Lindmäe ja Merit Matt- “Uni, unenäod ja unepuudus: Saaremaa Ühisgümnaasiumi 8.-12. klassi õpilaste uneharjumused ning suhted unenägude ja unepuudusega”
 15. Lisete Vahu ja Liisa Viljaste- “SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI 7.-9. KLASSI TÜDRUKUTE TEADLIKKUS EMAKAKAELAVÄHIST JA SEDA ENNETAVATEST MEETMETEST”
 16. Kennet Puiestee- “Vanad taluasemed: Pärandkultuuriväärtused või ökolõksud. Võimalikud ökolõksud Vilsandi rahvuspargis ja selle lähiümbruses”
 17. Art Villem Adojaan- “Rasvatihase pesitsusnäitajatest erineva inimhäiringuga aladel”
 18. Hans Markus Kalmer- “Taastuvad energia allikad ja põlevkivist loobumise võimalikkus Eesti energiasektoris”
 19. Monika Guskova ja Artjom Danilov- “ÖKOLOOGILISE HAMBAPASTA VALMISTAMINE NING VÕRDLEMINE ÜHE POES MÜÜDAVA MITTEÖKOLOOGILISE HAMBAPASTAGA”
 20. Martin Vesberg- “Sookure (Grus grus) Saaremaa asurkonna rändekäitumine”
 21. Merilin Radvilavičius- “Mulla pH ja toitainete sisalduse mõju hariliku männi (Pinus sylvestris L.) okkamõõtmetele Puhatu ammendatud freesturbaväljal”
 22. Andreas Must- “Üldfosfori ja nitraatlämmastikusisalduse spektrofotomeetriline määramine Tallinna lahe rannikuvees”

Konkursil osalenud tööde tagasisided saadetakse kõikidele elektrooniliselt hiljemalt 19. märtsiks e-mailidele.

Konkursi täpsem info:

Erle Tüür

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar