Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi tööde esitamise tähtaeg läheneb!

Viimane aeg on esitada oma keskkonna-alane uurimistöö. Töid saab esitada kuni 25. veebruari südaööni.

Tööd saab üles laadida aadressil www.etag.ee/konkursid 

Konkursile esitatud uurimistööde parimate tööde autorid ja juhendajad kutsutakse konverentsile, mis toimub 21. märtsil 2019 Tartus, Tartu loodusmaja saalis.

Lisainfo

Erle Tüür

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Advertisements
Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss 2019

Tartu Loodusmaja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub õpilasi osalema 2019.a keskkonnaalaste uurimistööde konkursil.

REEGLID

 • Osa võivad võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased
 • Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast
 • Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Referaadid ei kuulu hindamisele

ESITAMINE

 • Uurimistöö tuleb esitada elektrooniliselt 25. veebruariks 2019. a aadressil etag.ee/konkursid/ (Tööde esitamise keskkond avaneb jaanuaris 2019)

KONKURSS

 • I voorus hindab iga tööd 2 retsensenti
 • II voorus kutsutakse oma töid konverentsil esitlema 10 põhikooli ja 10 gümnaasiumi parema töö autorit

Konkursi lisainfo: Erle Tüür, e-post: erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde 2018. aasta konkursi tulemused

Selgusid õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkursi võitjad

Neljapäeval, 22. märtsil selgusid Tartu Loodusmajas õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde üle-eestilise konkursi võitjad. Alates 2009. aastast korraldab konkurssi Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Tänavu kvalifitseerus konkursile 50 uurimust. Retsensentide hinnangute põhjal kutsuti 22. märtsil Tartu Loodusmajas toimunud konverentsile oma töid esitlema 9 parima põhikooli ja 11 parima gümnaasiumi vanuseastme uurimistöö autorid.

Retsensentide ja žürii hinnangute põhjal saavutasid esikolmiku kohad järgmised tööd:

5.-7. klassi arvestuses

I koht Kennet Puiestee Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Brahhiopoodid – kivistised Saaremaa pankrannikutel“

II koht Marta Põld Gustav Adolfi Gümnaasiumist tööga „Kännu sees ja ümber elavad liigid“

III koht Maria Säkki Gustav Adolfi Gümnaasiumist tööga „Veekulu koduses majapidamises ja võimalused kokkuhoiuks“

8.-9. klassi arvestuses

I koht Emil Kotta Pirita Majandusgümnaasiumist tööga „Ümarmudila invasioon Läänemeres“

II-III koht Kerstin Rätt Kääpa Põhikoolist tööga „Võrumaa järvede ja vooluveekogude fütoplanktoni funktsionaalse mitmekesisuse varieeruvus“ ja Torm Vatsfeld Saarema Ühisgümnaasiumist tööga „Kuressaare jahisadama ja faarvaatri vallide ja laiamadala linnustik ja selle muutused aastatel 2000-2017“

10.-12. klassi arvestuses

I koht Karl Hendrik Tamkivi Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Nahkhiirte poegimiskoloonia hoone valiku sõltuvus ümbritsevast maastikukompleksist“

II koht Margaret Hook Tallinna Reaalkoolist tööga „Naftaga reostunud pinnase mikrobioloogiline analüüs Eesti rannikualade näitel“

III koht Pilleriin Jukk Hugo Treffneri Gümnaasiumist tööga „Verevi järve soojus ja keemiline kihistus, selle muutused aastakümnete jooksul ning tulevikuprognoos“

Kõikide tulemustega saab pdf-failina tutvuda siin.

Keskkonnaalaste uurimistööde konkurssi toetasid Haridus- ja Teadusministeerium, RMK, Krisostomus, Total Eesti OÜ, Rahva Raamat ja Eestimaa Looduse Fond.

Täpsem info

Erle Tüür

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

 

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi II voor

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi esimeses voorus hindas kõiki töid kaks hindajat. Hindajate tagasiside põhjal on teise vooru, 22. märtsil Tartu Loodusmajas toimuvale konverentsile oodatud järgmised uurimistööd:

 1. Mihkel Suija- Hariliku korpsamblikuga (Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.) assotsieeruvate fotobiontide mitmekesisus Eestis rDNA ITS järjestuste põhjal
 2. Linda Mai Vahtra- METSAKUKLASTE Formica TOITUMISE UURING in situ ÜLEMISTE JÄRVE LOODEKALDA MÄNNIKUS
 3. Emil Kotta- Ümarmudila invasioon Läänemeres
 4. Maria Säkki- Veekulu koduses majapidamises ja võimalused kokkuhoiuks.
 5. Raido Kiss- Radionukliidi 210Pb kontsentratsioon Eesti õhus, päritolu ja seos ilmastikuga
 6. Kerstin Rätt- Võrumaa järvede ja vooluveekogude fütoplanktoni funktsionaalse mitmekesisuse varieeruvus
 7. Marta Põld- Kännu sees ja ümber elavad liigid
 8. Karl Jakob Toplaan- SARVIKPÜTT (PODICEPS AURITUS): BIOLOOGIA, LEVIK JA ARVUKUS SAAREMAAL
 9. Torm Vatsfeld- KURESSAARE JAHISADAMA FAARVAATRI VALLIDE JA LAIAMADALA LINNUSTIK JA SELLE MUUTUSED AASTATEL 2000-2017
 10. Kennet Puiestee- BRAHHIOPOODID – KIVISTISED SAAREMAA PANKRANNIKUTEL
 11. Margaret Hook- Naftaga reostunud pinnase mikrobioloogiline analüüs Eesti rannikualade näitel
 12. Karl Hendrik Tamkivi- Nahkhiirte poegimiskoloonia hoone valiku sõltuvus ümbritsevast maastikukompleksist
 13. Pelle Mellov- Röövlindude toitumine Loode-Tartumaal – ajalised muutused ja piirkondlik eripära
 14. Eliise Kesküla- Harilik jugapuu (Taxus baccata) ja tema seisund Hiiumaal kahe kasvukoha näitel
 15. Annika Roosleht- Mullastikust Lambamäel Aegviidu vallas Põhja-Kõrvemaal
 16. Feridee Sevostjanov- RADOONI MÕÕTMISTEST SAAREMAA LOOMALAUTADES JA LEMMIKLOOMADE MAGAMISPAIKADES
 17. Kaspar Kruusmägi ja Sass Kesküla- HARILIKU MUGULJUURE (Herminium monorchis) JA KÄRBESÕIE (Ophrys insectifera) LEVIK NING ARVUKUS KURESSAARES TUULE TÄNAVA MEREÄÄRSEL ROHEALAL 2017 AASTA SUVEL
 18. Annika Viiksaar- Kadrina Keskkooli siseruumide õhu mikrofloora ning selle sõltuvus ruumide suhtelisest õhuniiskusest ja õhutemperatuurist
 19. Hanno-Laur Kunnus- Toidutaime-eelistuse varieeruvus ja mõju kirju-kevadöölase immuunsusele
 20. Pilleriin Jukk- Verevi järve soojus ja keemiline kihistus, selle muutused aastakümnete jooksul ning tulevikuprognoos

Kõikide konkursil osalenud tööde tagasisided saadetakse elektrooniliselt hiljemalt 20. märtsiks e-mailidele.

Konkursi täpsem info:

Erle Tüür

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Info uurimistööde esitajatele!

Reedel, 23. veebruaril lõppes tööde esitamine 2018. a keskkonnaalaste uurimistööde konkursile. Sel aastal laekus konkursile kokku 50 uurimust.

Kõiki uurimistöid asub hindama 2 erinevat hindajat ja hinnangute põhjal selgitatakse välja 20 uurimistööd, mille autorid kutsutakse oma töid tutvustama 22. märtsil toimuvale konverentsile Tartu loodusmajja.

Konverentsile kutsutud tööd avalikustatakse konkursi kodulehel hiljemalt 15. märtsil.

Lisainfo:

Erle Tüür

Konkursi eestvedaja

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi tööde esitamise tähtaeg läheneb!

Viimane aeg on esitada oma keskkonna-alane uurimistöö. Töid saab esitada kuni 23. veebruari südaööni.

Tööd saab üles laadida aadressil www.etag.ee/konkursid 

Konkursile esitatud uurimistööde parimate tööde autorid ja juhendajad kutsutakse konverentsile, mis toimub 22. märtsil 2018 Tartus, Tartu loodusmaja saalis.

Lisainfo

Erle Tüür

erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss 2018

REEGLID

 • Osa võivad võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased.
 • Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast.
 • Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga.
 • Referaadid ei kuulu hindamisele.

TÖÖ ESITAMINE

Keskkonnaalane uurimustöö tuleb esitada elektrooniliselt pdf failina 23. veebruariks 2018. Tööd saab üles laadida aadressil www.etag.ee/konkursid 

Selles keskkonnas saab uurimistööd esitada ka Eesti õpilaste teadustööde riiklikule 
konkursile. Ühtne veebikeskkond tähendab seda, et sama tööd on võimalik esitada väga lihtsalt mõlemale konkursile. Siiski on oluline tutvuda konkursitöödele seatud tingimustega mõlema asutuse veebilehel.

KONKURSS

 • I voorus hindab iga tööd 2 retsensenti.
 • II voorus kutsutakse oma töid konverentsil esitlema 10 põhikooli ja 10 gümnaasiumi parema töö autorit.
 • Konverentsist osa võtma on palutud kõik osalejad ja juhendajad.

KONVERENTS

Konkursile esitatud uurimistööde autorid ja juhendajad kutsutakse konverentsile, mis toimub 22. märtsil 2018 Tartus, Tartu Loodusmaja (Lille 10) saalis. Konverentsile esinema ja oma töid tutvustama palutakse põhikooli astme kümne parima ja gümnaasiumi astme kümne parima töö autorid. Autoritel tuleb esitada oma töö põhjal 5-10 minuti pikkune ettekanne. Konverentsil hindab komisjon autorite esitlust ja esinemisoskust, küsimustele vastamist ja töö sisukust. Hindamiskomisjoni hinnetele liidetakse retsensentide hinded ja saadud punktide alusel antakse välja auhinnad.

Konkursi lisainfo: Erle Tüür, e-post: erle.tuur@teec.ee

Rubriigid: 2014. aasta konkurss, 2018. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Rahvusvaheliselt keskkonnaalaste uurimistööde konkursilt sel aastal kuldmedal.

Hugo Treffneri Gümnaasiumi 10. klassi õpilane Art Villem Adojaan võitis Hollandis toimunud 8. rahvusvahelisel keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkursil (INESPO) kuldmedali. Kokku osales olümpiaadil 35 riiki 140 erinevat keskkonnaalast uurimistööga.

Märtsist juunini Hollandis toimunud rahvusvahelisel konkursil esindas Eestit üleriigilise keskkonnaalaste uurimistööde konkursi tulemuste põhjal Art Villem Adojaani uurimistöö „Kalakajaka noka ja jalgade värvuse ning linnu seisundi seostest“.

Kuldmedali saavutanud töös uuris Art Villem kalakajakate seisundit ning selle seost noka ja jalgade värvusega. Oma tööst tegi Art Villem konkursile ülevaatliku video: https://drive.google.com/file/d/0B_8ZCvSEj1AGOHRPR191WGJnNlk/view

Kuldmedali vääriliseks tunnistatud tööd juhendas Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadur Kalev Rattiste. Art Villemi ornitoloogiahuvi on toetanud tema isa Kristjan Adojaan ning alates 7. klassist käib Art Villem ka Tartu loodusmaja huvikooli ornitoloogiaringis.

Üle-eestilist keskkonnaalaste uurimistööde konkurssi korraldab Tartu loodusmaja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. https://uurimistoodekonkurss.wordpress.com/

 

Teate koostas:

Lisainfo

Erle Tüür, Tartu loodusmaja, konkursi koordinaator, tel 518 4181

Rubriigid: 2014. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde 2017. aasta konkursi tulemused

10. märtsil selgusid Tartu Loodusmajas õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde üle-eestilise konkursi võitjad. Alates 2009. aastast korraldab konkurssi Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Tänavu kvalifitseerus konkursile 40 uurimust. Retsensentide hinnangute põhjal kutsuti 10. märtsil Tartu Loodusmajas toimunud konverentsile oma töid esitlema 10 parima põhikooli ja 10 parima gümnaasiumi vanuseastme uurimistöö autorid.

Retsensentide ja žürii hinnangute põhjal saavutasid esikolmiku kohad järgmised tööd:

5.-7. klassi arvestuses

I koht Kristo Kakkum ja Cathrin Benita Poopuu tööga „Mäger (Meles meles): bioloogia. Mägra populatsiooni suurenemisega seonduvad probleemid Saaremaal“ Aste Põhikoolist ja Saaremaa Ühisgümnaasiumist

II koht Marie Eike Rebane tööga „Merekultuuriaasta 2016: mereprügi Saaremaa randades“ Saaremaa Ühisgümnaasiumist

III koht Karoliina Kolts Põltsamaa Ühisgümnaasiumist tööga „Tuultolmlevad taimed sarapuu ja kask“

8.-9. klassi arvestuses

I koht Maiann Pukka Vändra Gümnaasiumist tööga „Lammaste siseparasiitide esinemine Sohlu küla talude lammastel“

II koht Gendra Allikmaa ja Huberta Karma Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Radioaktiivne radoon Saaremaa õhus ja selle mõõdetavus Vernier´ kiirgusmõõtjaga“

III koht Liisa Õunpuu ja Roosmarii Sarapuu Saarema Ühisgümnaasiumist tööga „Tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens): bioloogia ja levik Saare maakonnas“

10.-12. klassi arvestuses

I koht Brita Laht Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Tärklist sisaldava Maxima komposteeruva kilekoti materjali ja kolme uudse LDPE ning tselluloos-stearaadi komposiidi anaeroobne lagunemine aktiivmudas“

II koht Piia Tomingas Läänemaa Ühisgümnaasiumist tööga „Coeloglossum viride populatsioonidünaamika Eestis (1998–2015) ja Keemu rannaniidul (1998–2016). Muutliku hooldamise mõju liigi arvukusele Keemu rannaniidu näitel (2015–2016)“

III koht Britha Kuldsaar Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Vaktsineerimine-poolt ja vastu Kuressaare elanikkonna seas“

Kõikide tulemustega saab pdf-failina tutvuda siin.

Sel aastal esindab Eestit Hollandis toimuval rahvusvahelisel keskkonnaalaste projektide olümpiaadil (INESPO)  eelmise aasta keskmise vanuseastme võitnud õpilase Art Villem Adojaani uurimus „Kalakajaka noka ja jalgade värvuse ning linnu seisundi seostest“.

Keskkonnaalaste uurimistööde konkurssi toetasid Haridus- ja Teadusministeerium, RMK, Krisostomus, Total Eesti OÜ ja Eestimaa Looduse Fond.

Täpsem info:

Erle Tüür

Konkursi eestvedaja

erle.tuur@teec.ee

Rubriigid: 2017. aasta konkurss | Lisa kommentaar

Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss 2017

Eelmisel nädalal lõppes uurimistööde esitamine 2017. a keskkonna-alaste uurimistööde konkursile. Suur tänu kõikidele õpilastele ja juhendajatele, kes oma uurimistööd konkursile esitasid.

Sel aastal laekus töid kokku 40, millest 20 tööd oli kirjutatud põhikooli õpilaste ja 20 tööd gümnaasiumi õpilaste poolt.

Hindajad on alustanud oma rasket tööd ning hinnangute tulemuste põhjal valitakse välja 20 uurimistööd ja nende autorit, kes saavad võimaluse tulla oma tööd tutvustama 10. märtsil toimuvale konverentsile.

MUUDATUS: Teise vooru ja konverentsile pääsenud tööd selguvad hiljemalt 5. märtsi õhtuks ja saadetakse osalejatele e-postiga.

Täpsem info:

Erle Tüür

erle.tuur@teec.ee

Konkursi eestvedaja

Rubriigid: 2017. aasta konkurss | Lisa kommentaar